Θ Your Music| Your Radio | Your Link Θ

 
 

Radio Support

Support the unique Internet radio project!

DJ Dance Radio Slovakia is based on uncommercial origin behalf of spreading Dance, House & Urban music style in all ways. DJ Dance Radio Slovakia came to the media market on the basis that in Slovakia there is no radio in this music style. Project Dj Dance Radio Slovakia is expensive and everything is funded from private sources. The costs consist of fees for author federations,fees for server, fees for internet provider, fees for buying new tracks and for function of the studio equipment.

We want to thank you in advance for every help you provide us.

Several ways how can you support us:

Radio advertisement - your advertisement at DJ Dance Radio

Advertisement on the web - www.djdanceradio.jex.cz.

Make a donation - at account. /info mail. djdanceradio@gmail.com/

Thank you for every amount!

Please contact us for more info.
Podpora - unikátny projekt internetového rádia!

DJ Dance Radio Slovensko je založené z nekomerčného pôvodu, za šírenie Dance, House & Urban v hudobnom štýle vo všetkých smeroch. DJ Dance Radio Slovensko prišiel na mediálny trh na základe toho, že na Slovensko neexistuje rádia v tomto hudobnom štýle. Projekt Dj Dance Radio Slovensko je drahé a všetko je financované zo súkromných zdrojov. Náklady sa skladajú z poplatkov za autora federácie, poplatky za server, poplatky za poskytovateľa internetu, poplatky za nákup nových skladieb a na funkciu štúdiovej techniky.

Ďakujeme Vám vopred za každú pomoc, ktoré nám poskytujete.

Niekoľko spôsobov, ako môžete podporiť nás:

Radio reklama - vaše reklama na DJ Dance Radio

Reklama na webe - www.djdanceradio.jex.cz.

Poskytnúť dar - na účet. / Info mailom. djdanceradio@gmail.com /

Ďakujeme vám za každú sumu!

Prosím, kontaktujte nás pre viac informácií.
 
Informace o zpracování osobních údajů |  Prohlášení o Cookies |
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one